Informativa Liteksas

INFORMACIJA APIE  DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

Duomenų valdytojas AB „LITEKSAS” informuoja, kad vykdant sutartinius ar ikisutartinius santykius, kurie mus sieja su įmone, kuriai dirbate, jūsų asmens ir kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.) gali būti perduodami tarp dviejų kompanijų, todėl mūsų įmonė tvarkys tokius asmens duomenis kaip būtinus sutarties vykdymui. Duomenys bus saugomi tik ta apimtimi ir tik tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti, tačiau ne ilgiau kaip 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 patvirtintoje aktualios redakcijos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje ar kituose, Įmonės vidaus tvarką reglamentuojančiuose, aktuose nustatytais terminais.

Duomenų valdytojas yra AB “LITEKSAS”, į.k. 110544229, buveinės adresas – Draugystės g. 16, LT-51258, Kaunas, Lietuva, su kuriuo galima susisiekti el. paštu liteksas@liteksas.lt.

Primename jums, kad turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu, reikalauti ištaisyti arba ištrinti savo asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą, nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, juos perkelti.

Šios nuorodos galioja net jei asmuo, su kuriuo susirašinėjama elektroniniu paštu, veikia asmeniškai.